ul. Cechowa 44b / 30-614 Kraków / Telefon: +48 501 144 166 / e-mail: krakow@hymon.pl

Moc przyłączeniowa i jak zmniejszyć zużycie energii?

Moc przyłączeniowa

Każdy konsument, którego nieruchomość jest podłączona do sieci energetycznej, w umowie z dostawcą energii elektrycznej ma określoną moc przyłączeniową podaną w kilowatach kW. Wielkość mocy przyłączeniowej szacuje się na podstawie ilości urządzeń elektrycznych włączonych jednocześnie oraz ich mocy. Określona umową moc przyłączeniowa jest maksymalną mocą jaka możemy pobierać z sieci energetycznej. Tak więc informacji o mocy przyłączeniowej należy szukać w umowie z dostawcą energii elektrycznej, czasem znajduje się ona również na rachunkach za energię.

Jeżeli w Twoim gospodarstwie domowym często „wybija korki” bądź planujesz zmianę sposobu ogrzewania na elektryczne, koniecznym będzie zwiększenie mocy przyłączeniowej. W tej sprawie należy udać się do swojego dostawcy energii i tam załatwić niezbędne formalności. Zwiększenie mocy przyłączeniowej wiąże się z procedurami takimi jak w przypadku podłączenia do sieci nowego budynku. Oplata jaka zostanie naliczona to opłata za przyłączenie, która wynika z przyrostu mocy przyłączeniowej

Jak zmniejszyć zużycie energii?

Zużycie energii to faktyczna ilość prądu jaką zużywa nasze gospodarstwo domowe. Rachunki za prąd przyprawiają Cię o zawrót głowy? Pamiętaj, że zużycie w pełni zależy od Ciebie. Kupując elektrourządzenia o najwyższej klasie energetycznej, instalując oświetlenie energooszczędne oraz kontrolując częstotliwość użycia urządzeń o dużej mocy możesz znacznie obniżyć koszty zużycia energii elektrycznej.

Najlepszym rozwiązaniem na obniżenie kosztów za energię elektryczną jest zostanie Prosumentem. Prosument to określenie osoby, która jednocześnie jest producentem oraz konsumentem energii elektrycznej. Zostało stworzone wraz z rozwojem nowych technologii elektrycznych w drugiej połowie XX wieku.

Montaż instalacji fotowoltaicznej w gospodarstwie domowym lub przedsiębiorstwie zrobi z Ciebie Prosumenta energii elektrycznej. Dzięki temu rozwiązaniu będziesz produkować prąd na własne potrzeby. Efekty zobaczysz na rachunku za prąd, gdzie kwota z miesiąca na miesiąc będzie coraz niższa. Instalacja fotowoltaiczna zabezpiecza również przed podwyżkami cen za energię elektryczną a ta niewątpliwie będzie coraz droższa. Produkując prąd przy wykorzystaniu paneli solarnych przyczyniasz się do poprawy jakości środowiska naturalnego.