ul. Cechowa 44b / 30-614 Kraków / Telefon: +48 501 144 166 / e-mail: krakow@hymon.pl

„Mój Prąd” – program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Celem programu „Mój Prąd” jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Polski. Budżet jaki został przeznaczony na realizację programu to 1 mld zł.

Wnioski należy składać w terminie od 30.08.2019 r. – 20.12.2019 r. lub do wyczerpania środków. Jak informuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na dzień 03.10.2019 zatwierdzono 1346 wniosków, wypłacono 979 dotacji. Kolejny nabór planowany od początku 2020 roku.

Poniżej znajduje się link przenoszący na stronę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, gdzie znajduje się wniosek w wersji pdf oraz inne dokumenty dotyczące dofinansowania:

http://nfosigw.gov.pl/moj-prad/nabor-2019/

„Mój prąd” zwolnione od podatku na podstawie Ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.