ul. Cechowa 44b / 30-614 Kraków / Telefon: +48 501 144 166 / e-mail: krakow@hymon.pl

Produkty

Panele fotowoltaiczne

Obecnie najkorzystniejszym i najbardziej ekologicznym źródłem pozyskiwania energii elektrycznej jest eksploatacja promieni słonecznych. Systemy PV (ang. photovoltaic) do pozyskiwania energii słonecznej znane są od dziesiątek lat. Montaż elektrowni słonecznej nie tylko wpłynie na poprawienie się jakości środowiska naturalnego ale również pozwoli obniżyć rachunki za prąd. Energetyka słoneczna wykorzystywana jest coraz powszechniej. Wiąże się to, między innymi z prawie 200-krotnym spadkiem cen w latach 1977-2015, rosnącą świadomością ekologiczną oraz wzrostem cen energii pochodzącej z nieodnawialnych źródeł.

Oferujemy panele solarne następujących producentów:

System montażowy i usytuowanie instalacji PV

Właściwe usytuowanie instalacji fotowoltaicznej jest kluczem do sukcesu w pozyskiwaniu energii słonecznej. Ważne jest aby na panele słoneczne nie padał cień. Zacienienie nawet małego kawałka panelu powoduje spadek jego produktywności. Kolejną ważną kwestią przy montażu paneli fotowoltaicznych jest ich kąt nachylenia. Instalacja solarna jest najbardziej wydajna gdy kąt nachylenia wynosi 30-40°, a panele skierowane są na południe.

Po dokonaniu audytu, na podstawie zgromadzonych materiałów przygotowywany jest projekt montażu instalacji. Projektant instalacji wytycza najdogodniejszy kąt nachylenia paneli solarnych oraz ustala miejsce oraz sposób ich montażu. Konstrukcja montażowa i osprzęt musi być wykonany z trwałego materiału, odpornego na korozje oraz promieniowanie UV.

Inwertery

Aby do naszych gniazdek mógł trafić prąd pozyskany z paneli solarnych musi wcześniej nastąpić konwersja prądu stałego w prąd zmienny. Urządzeniem do tego służącym jest inwerter. Przekształca on wytworzony przez panele prąd stały w prąd zmienny, który zasili Twoje gospodarstwo domowe lub przedsiębiorstwo. W przypadku przerwy w dostawie prądu od operatora linii energetycznej, inwerter przestaje tę sieć zasilać. Baterie słoneczne wraz z przetwornicami pracują w mało przewidywalnych warunkach. Biorąc pod uwagę wysokie koszty paneli oraz związanej z nimi elektroniki ważne jest zatem stosowanie dodatkowych zabezpieczeń chroniących całość przed możliwymi usterkami. Szczególnie należy zapewnić realizację zabezpieczenia przepięciowego,przeciążeniowego i temperaturowego.

Zabezpieczenia AC/DC

Urządzenia zabezpieczające i kontrolujące. Są to zabezpieczenia nadprądowe (wyłączniki, bez- pieczniki), rozłączniki oraz ograniczniki przepięć. Zabezpieczają instalację wewnętrzną po stronie stałonapięciowej i zmiennonapięciowej.

Ochronniki przepięć

Urządzenia te chronią naszą instalację fotowoltaiczną przez niebezpiecznymi przepięciami. Taki przeskok napięcia występuje na skutek wyładowań atmosferycznych. Uderzenie pioruna może w znacznym stopniu zniszczyć niezabezpieczoną instalację. W Polsce sezon burzowy rozpoczyna się w kwietniu a kończy we wrześniu. Zdarzają się lata gdzie w miesiącach czerwiec, lipiec i sierpień prawie codziennie mamy do czynienia z wyładowaniami atmosferycznymi. Warto więc skupić się na porządnym zabezpieczeniu instalacji PV.

Akcesoria

Część stałoprądowa, część zmiennoprądowa, konektory.

Systemy zintegrowane

Systemy zintegrowane z dachem przeznaczone dla rozwiązań w budownictwie mieszkaniowym oraz przemysłowym.

Okablowanie

Niezbędnym elementem każdej instalacji elektrycznej jest okablowanie. W przypadku instalacji PV okablowanie łączy instancję zewnętrzną z istniejącą już instalacją wewnątrz budynku.