ul. Cechowa 44b / 30-614 Kraków / Telefon: +48 501 144 166 / e-mail: krakow@hymon.pl

Ujednolicona stawka 8 VAT na instalacje fotowoltaiczne

4 listopada Prezydent Andrzej Duda podpisał Ustawę z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw.

Po nowelizacji, Ustawa „antykopciuchowa” ujednolica stawkę VAT na wszystkie instalacje fotowoltaiczne zaspokające potrzeby energetyczne budynków mieszkalnych, niezależnie czy instalacja znajduje się na tymże budynku, garażu, budynku gospodarczym czy na gruncie. Do tej pory instalacje zlokalizowane poza budynkiem mieszkalnym obciążone były stawką VAT 23%, dzięki nowelizacji stawka wynosić będzie 8%.

Ustawa została ogłoszona w Dzienniku Ustaw dnia 8.11.2019 i wchodzi w życie po 14 dniach od jej ogłoszenia. Z tego wynika, że po 22 listopada, każda mikroinstalacja fotowoltaiczna, zakupiona na potrzeby budynków mieszkalnych, będzie objęta 8% podatkiem VAT.